Jaarafrekening

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van uw bedrijf. Deze bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, met een uitgebreide toelichting op beide, het kasstroomoverzicht en in bepaalde gevallen een accountantsverklaring.

ADRISK maakt een overzichtelijke jaarrekening voor u. Daarmee krijgt u een goed beeld van de financiële status van uw onderneming. Zijn er bijzonderheden? Dan bespreken wij deze met u.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:00 uur